Competentie

De eis voor een permanent effectief installatiesysteem was het vaststellen van een eigen systeemcompetentie voor alle onderdelen.

Dus werd een netwerk van mensen met jarenlange ervaring in het werken op sleutelposities opgericht, bestaande uit mensen met ervaring met onderzoek en ontwikkeling van meerlaagsbuizen en hulpstukken, productie, verkoop en distributie.

Die competenties zijn het fundament van vorige en verdere ontwikkelingen van Multitubo systemen. Dit om onafhankelijke oplossingen voor verdere marktontwikkelingen in de toekomst veilig te stellen.

Onze unieke competentie is, dat wij bij de productie van buizen gebruik hebben kunnen maken van de ervaring en kennis van het team, dat meer dan 30 jaar geleden, met succes de overlappend gelaste meerlaagsbuizen naar serieproductie heeft gebracht. Hierna zijn er belangrijke vernieuwingen in de markt gezet.

deutsch english french dutch chinese spanish